Thu về hơn 5 ngàn tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước trong 11 tháng

2016-12-06 13:39:00.0 - VietStock
Trong 11 tháng qua, các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và thành phố Hà Nội đã thực hiện bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại doanh nghiệp khác với tổng giá trị theo sổ sách là 2,818.4 tỷ đồng, thu về 5,086.6 tỷ đồng.

Đây là một trong những nội dung được trình bày tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đinh Thế Huynh cùng các Phó Thủ tướng chủ trì vào chiều nay (6/12).

Về công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, theo kế hoạch, trong giai đoạn 2011-2015 cần cổ phần hóa 514 doanh nghiệp. Tính đến tháng 12/2015 đã có phương án cổ phần hóa 478 doanh nghiệp (đạt 93%). Từ 1/1/2016 đến nay đã IPO 55 doanh nghiệp, trong thời gian tới sẽ IPO 7 doanh nghiệp.

Chỉ tính trong năm 2016, (đến ngày 25/11/2016) cả nước đã cổ phần hóa 52 doanh nghiệp nhà nước, 3 đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là những doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Công Thương, NNPTNT, Xây dựng, GTVT, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Nam và 17 địa phương.

Ngoài ra đã thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác đối với 12 doanh nghiệp (giải thể 10 doanh nghiệp, phá sản 1 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp)./.

  • Tin mới
  • Tin khác