Thu về hơn 1.7 tỷ đồng sau thanh tra Kho bạc Nhà nước

2016-11-18 16:44:00.0 - VietStock
Cụ thể, qua hoạt động thanh tra chuyên ngành, đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 1.77 tỷ đồng. Cùng với đó, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 32 quyết định, với hình thức xử phạt bao gồm cảnh cáo 22 quyết định và phạt tiền 10 quyết định với số tiền 41,800 nghìn đồng.

Được biết, tính đến 15/11 Kho bạc Nhà nước đã tổ chức kiểm tra nội bộ tại 15/16 đơn vị Kho bạc Nhà nước tỉnh và 35 Kho bạc Nhà nước quận, huyện, đạt 94% kế hoạch năm và 1 đoàn kiểm tra đột xuất. Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố đã tiến hành kiểm tra 840/854 cuộc đạt 98% kế hoạch năm (dự kiến tiến hành kiểm tra 14 cuộc còn lại trong tháng 11 và tháng 12/2016 đạt100% kế hoạch năm). Nội dung kiểm tra được tập trung vào công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc, bao gồm kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra chuyên ngành cũng được Kho bạc Nhà nước quan tâm chú trọng. Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai thực hiện 271 cuộc thanh tra chuyên ngành, đạt tỷ lệ 100% so với kế hoạch.

Theo đó, số tiền thu hồi nộp ngân sách nhà nước xấp xỉ 1.8 tỷ đồng, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 32 quyết định, với hình thức xử phạt gồm cảnh cáo 22 quyết định và phạt tiền 10 quyết định với số tiền 41,800 nghìn đồng./.

  • Tin mới
  • Tin khác