Thu 3.3 ngàn tỷ đồng từ thoái vốn 5 lĩnh vực nhạy cảm trong 10 tháng

2016-11-02 14:43:00.0 - VietStock
Trong 10 tháng năm 2016, các tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị đã thoái 3.3 ngàn tỷ đồng vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm và lĩnh vực khác thu về 6.4 ngàn tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác 10 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 11/2016. Theo đó, về số lượng doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, lũy kế đến hết tháng 10/2016 đã có 51 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Về tình hình thực hiện thoái vốn, trong 10 tháng năm 2016, các tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị đã thoái 3.3 ngàn tỷ đồng vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm và lĩnh vực khác thu về 6.4 ngàn tỷ đồng. /.

  • Tin mới
  • Tin khác