Thêm một công ty đa cấp bị tước giấy phép

2017-01-13 17:32:00.0 - VietStock
Mới đây, Cục Quản lý cạnh tranh đã thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam có địa chỉ tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Absonutrix Việt Nam là trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày ngày 23/10/2016.

Theo đó, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật./.

  • Tin mới
  • Tin khác