Thêm một cổ phiếu bia chuẩn bị lên sàn

2016-12-09 09:25:00.0 - NDH
(NDH) Tại thời điểm cuối năm 2015, HLB có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. HLB có 3 đơn vị thành viên gồm Nhà máy Bia-Rượu, Nhà máy Đông Mai và xi nghiệp dịch vụ.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 15/12/2016 tới đây sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán HLB của Công ty cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCoM).

Kể từ ngày 14/12/2016, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán HLB theo quy định tại Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSD và Công ty.

Tại thời điểm cuối năm 2015, HLB có vốn điều lệ 30 tỷ đồng. HLB có 3 đơn vị thành viên gồm Nhà máy Bia-Rượu, Nhà máy Đông Mai và xi nghiệp dịch vụ.

Hiện tại, các cổ phiếu ngành bia - rượu trên thị trường chứng khoán đang thu hút sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư kể từ việc hai 'ông lớn' Sabeco và Habeco lên sàn.

  • Tin mới
  • Tin khác