Thành lập mới doanh nghiệp tiếp tục đạt kỷ lục mới trong năm 2016

2016-12-23 09:11:51.0 - VietStock
Theo số liệu thống kê từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký thành lập cả năm 2016 đạt kỷ lục cao chưa từng có là 110,100 doanh nghiệp, tăng 16.2% so với năm 2015.

Theo đó, số vốn cam kết đưa vào thị trường là 891,094 tỷ đồng, đạt tỷ trọng 8.09 tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp thành lập mới; tăng 48.1% so cùng kỳ năm 2015. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26,689 doanh nghiệp, tăng 43.1%.

Lĩnh vực kinh doanh có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ 2015 là kinh doanh bất động sản (tăng 83.9%), Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 52%), Giáo dục đào tạo (tăng 43.1%).

Ngược lại, một số ngành nghề kinh doanh có số lượng đăng ký mới giảm so với cùng kỳ là Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (giảm 26.2%), Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 15%).

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục là những thành phố tập trung cơ hội đầu tư kinh doanh của các nước với số doanh nghiệp thành lập mới lần lượt là 36,442 và 22,663 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp của Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm 53.7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước. Tiếp theo là các địa phương như Bình Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải Phòng, Khánh Hòa có tỷ lệ thành lập mới tăng khá so với cùng kỳ./.

  • Tin mới
  • Tin khác