TPHCM: Tăng cường phối hợp kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu

2016-11-18 14:47:00.0 - VietStock
UBND TPHCM vừa chỉ đạo Cục Hải quan TP phối hợp với các cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành, các doanh nghiệp kinh doanh cảng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - chuyển phát nhanh và cảng Cát Lái.

Với mục đích để hoàn thiện, nâng cao và mở rộng hai địa điểm kiểm tra tập trung hiện có tại đây về quy mô cũng như chất lượng hoạt động; tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan ở những khâu có thể và trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời đảm bảo được yêu cầu quản lý nhà nước về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao bố trí nhân sự và trang thiết bị cần thiết tại hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất – chuyển phát nhanh để kiểm tra và ra kết quả kiểm tra tại chỗ đối với xuất bản phẩm và văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực này, nhằm rút ngắn thời gian thông quan và giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp, chủ hàng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần cải tiến quy trình nghiệp vụ, mở rộng thời gian phục vụ để góp phần thực hiện đạt yêu cầu cắt giảm thời gian thông quan đối với những mặt hàng thuộc trách nhiệm kiểm tra chất lượng của Chi cục.

Các cơ quan, tổ chức kiểm tra chuyên ngành đang có văn phòng hoạt động tại hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung cần tăng cường nhân sự có thẩm quyền và trang thiết bị cần thiết để kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra tại chỗ; tăng cường năng lực và trách nhiệm của nhân viên thực thi, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp./.

  • Tin mới
  • Tin khác