TPHCM: Khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

2017-01-13 08:57:00.0 - VietStock
Trước dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2017, TPHCM sẽ khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Đồng thời, Thành phố sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; giảm chi phí gia nhập thị trường, đất đai; bổ sung chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp trở thành chủ thể chính của thị trường khoa học và công nghệ, tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển phần mềm, nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, nâng cao tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo TP; chủ động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ: trao đổi chuyên gia khoa học và công nghệ và đào tạo chuyên môn ở nước ngoài; tham gia các chương trình nghiên cứu quốc tế, chú trọng khai thác tài sản trí tuệ của các nước phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ mới, công nghệ cao.

TP cũng sẽ tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích đầu tư vào những ngành, những lĩnh vực kinh tế có lợi thế so sánh, có tiềm năng phát triển nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường; tăng cường tiếp xúc, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả đầu tư nước ngoài và giúp phát triển các ngành quan trọng của TP; quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đề xuất bổ sung điều chỉnh các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là các cơ chế đãi ngộ, chính sách thông thoáng nhằm thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng../.

  • Tin mới
  • Tin khác