TPHCM: Hơn 32,400 doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng qua

2016-11-25 16:43:00.0 - VietStock
Theo Cục thống kê TPHCM, từ đầu năm đến ngày 15/11, trên địa bàn thành phố đã có 32,494 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 15.4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đăng ký thành lập 259,757 tỷ đồng, tăng 45.7%; bình quân một doanh nghiệp thành lập mới vốn đạt 8 tỷ đồng, tăng 26.3% so với mức bình quân cùng kỳ năm trước.

Theo loại hình doanh nghiệp: có 572 doanh nghiệp tư nhân đăng ký thành lập mới, giảm 33.1%; 28,255 công ty TNHH, tăng 16.3%; 3,660 công ty cổ phần, tăng 22.4%.

Theo khu vực kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản có 169 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 1,822 tỷ đồng, tăng 19.9% so với cùng kỳ. Công nghiệp và xây dựng 7,070 doanh nghiệp, tăng 10.7%, vốn đăng ký đạt 53,674 tỷ đồng, giảm 4.5%. Trong đó, xây dựng 3,262 doanh nghiệp, tăng 11.9%, vốn đăng ký 33,630 tỷ đồng, giảm 21.8%. Khu vực dịch vụ 25,255 doanh nghiệp, tăng 16.9% so cùng kỳ, vốn đăng ký đạt 204,261 tỷ đồng, tăng 69.5%.

Ngoài ra, theo báo cáo từ cơ quan Thuế,  trên đìa bàn thành phố trong 10 tháng đã có 23,779 doanh nghiệp ngưng, nghỉ kinh doanh, bằng 61.8% số doanh nghiệp tăng trong kỳ. So sánh với 10 tháng cùng kỳ năm trước tăng 24.5%. Trong đó, khu vực nhà nước 7 doanh nghiệp; ngoài nhà nước 23,685 doanh nghiệp; đầu tư nước ngoài 87 doanh nghiệp./.

  • Tin mới
  • Tin khác