TPHCM: Chi 64 ngàn tỷ đồng giải quyết bài toán môi trường

2016-11-21 18:08:00.0 - VietStock
Theo kế hoạch hành động của UBND TPHCM giai đoạn 2016 - 2020, thành phố dự kiến đầu tư hơn 64 ngàn tỷ đồng thực hiện 54 dự án, chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trong đó, dự án ưu tiên số một là công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, nạo vét kênh rạch, với số vốn lên tới hơn 51 ngàn tỷ đồng (vốn huy động hình thức PPP, ODA…).

Theo kế hoạch vừa được ban hành nói trên, chính quyền thành phố đặt mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế, phục hồi các khu vực ô nhiễm để cải thiện điều kiện sống của người dân.

Mục tiêu áp dụng công nghệ tái chế, làm phân compost và đốt 40%, chôn lấp hợp vệ sinh 60% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt. Đối với xử lý chất thải, thành phố đang có chủ trương xã hội hóa để gọi vốn tư nhân đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghệ tiên tiến hiện đại; kêu gọi vốn ngoài ngân sách đầu tư đồng bộ các trang thiết bị thu gom, vận chuyển, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố và nhiều dự án khác./.

  • Tin mới
  • Tin khác