Sản xuất thép có dấu hiệu phục hồi

2016-11-04 13:40:00.0 - VietStock
Theo Bộ Công Thương, sản xuất thép trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2016 đều tăng trưởng dương do tận dụng cơ hội từ việc Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép.

Cụ thể, trong tháng 10/2016, sản xuất sắt thép thô ước đạt 468 ngàn tấn, tăng 26.5% so với cùng kỳ. Số lượng thép cán ước đạt 487.8 ngàn tấn, tăng 30.4% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 397 ngàn tấn, tăng 1.5% so với cùng kỳ.

Tính chung 10/2016, lượng sắt thép thô đạt gần 4197 ngàn tấn, tăng 19% so với cùng kỳ; thép cán đạt 4,291 ngàn tấn, tăng 25.7% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 3,907 ngàn tấn, tăng 11.7% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 10 cũng tăng 15.4% về lượng và 31.3% về giá trị. Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu thép các loại tăng 23.7% về lượng và 4.9% về giá trị, tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ thép lại giảm 27.7% về giá trị.

Sản xuất thép tiếp tục tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ do tận dụng cơ hội từ việc Việt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép nhằm giảm nhập khẩu tạo điều cho các đơn vị sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh hiện tại, nhu cầu xây dựng trong nước phục hồi nên lượng thép dài sản xuất và tiêu thụ vẫn giữ được mức sản lượng khá cao. Tỷ lệ tăng trưởng mạnh về cả bán hàng và sản xuất các sản phẩm thép trong 10 tháng đầu năm 2016 cho thấy khả năng đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu về các sản phẩm thép xây dựng của các doanh nghiệp trong nước, do đó, giá bán sản phẩm thép vẫn được giữ ổn định./.

  • Tin mới
  • Tin khác