Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác với SBC

2016-11-09 09:00:00.0 - ĐTCK
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) và Tổ chức Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hàn Quốc (SBC) vừa ký kết biên bản ghi nhớ, với các hoạt động hợp tác như: trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh cho các doanh nghiệp tại hai nước; trao đổi thông tin liên quan đến chính sách thúc đẩy doanh nghiệp; chia sẻ các bí quyết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ nhau thực hiện các cuộc khảo sát tại hai quốc gia.

Bà Hoàng Thị Hồng, Giám đốc SMEDF cho biết, Hàn Quốc đang là đối tác FDI lớn nhất của Việt Nam. Nguồn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phát triển, tạo cơ hội cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam gia nhập chuỗi cung ứng cũng như cơ hội được chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến.

  • Tin mới
  • Tin khác