Phát hiện hơn 59.4 ngàn tỷ đồng vi phạm kinh tế trong năm 2016

2017-01-12 10:21:00.0 - VietStock
Ngày 11/1, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Về Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của ngành Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh cho biết, năm 2016, toàn ngành đã triển khai 6,586 cuộc thanh tra hành chính và 252,592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 59.4 ngàn tỷ đồng, 4 nghìn ha đất, đã kiến nghị thu hồi hơn 37.9 ngàn tỷ đồng.

Về thanh tra hành chính, TTCP tiến hành 55 cuộc thanh tra, đã ban hành kết luận 21 cuộc, phát hiện vi phạm số tiền hơn 11 ngàn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 5 ngàn tỷ đồng; kiến nghị, xử lý khác hơn 6 ngàn tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ, 40 đối tượng.

Thanh tra các bộ, ngành, địa phương triển khai 6,531 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 5,228 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền hơn 4.5 ngàn tỷ đồng, 4 ngàn ha đất; kiến nghị thu hồi 690 tỷ đồng.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các bộ, ngành Trung ương và sở, ngành cấp tỉnh đã tiến hành  252,592 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 516,604 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 198,578 tổ chức, cá nhân có vi phạm, tổng số tiền vi phạm hơn 43.7 ngàn tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 32.2 ngàn tỷ đồng; ban hành 162,894 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 5.4 ngàn tỷ đồng./.

  • Tin mới
  • Tin khác