Nhập siêu kỳ 1 tháng 12 đạt 288 triệu USD

2016-12-20 17:16:00.0 - VietStock
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/12/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 333.06 tỷ USD, tăng 6.4% so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 12/2016 thâm hụt 288 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 12/2016 còn mức thặng dư hơn 2.59 tỷ USD.

Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2016 đạt gần 8.19 tỷ USD, giảm 0.6% so với 15 ngày cuối tháng 11/2016. Tính đến hết ngày 15/12/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 165.23 tỷ USD, tăng 4.3% (tương ứng tăng hơn 6.85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.

So với nửa cuối tháng 11/2016, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 12/2016 tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: ngô tăng 68.8%, tương ứng tăng 35 triệu USD; đậu tương tăng 4.4 lần tương ứng tăng 40 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 3.2%, tương ứng tăng 44 triệu USD; sắt thép các loại tăng 17.9%, tương ứng tăng 59 triệu USD; ...

Các nhóm hàng giảm như: lúa mì giảm 50.3%, tương ứng giảm 28 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 18.6%, tương ứng giảm 34 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 24.5%, tương ứng giảm 69 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 85.6%, tương ứng giảm 165 triệu USD;...

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 12/2016 đạt gần 4.78 tỷ USD, tăng 2.9% so với 15 ngày cuối tháng 11/2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15/12/2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt hơn 97,52 tỷ USD, tăng 4.5% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng gần 4.17 tỷ USD chiếm 59% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước./.

  • Tin mới
  • Tin khác