Ngày 16/12 sàn UPCoM đón nhận thêm 2 cổ phiếu mới giao dịch

2016-12-12 11:52:00.0 - NDH
(NDH) CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex sẽ lên giao dịch tại sàn UPCoM kể từ ngày 16/12.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (mã HHN) lên giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo đó, hơn 1,4 triệu cổ phiếu HHN sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM vào ngày 16/12/2016 với giá tham chiếu 12.000 đồng/CP.

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội được thành lập ngày 16/05/1966 với tên gọi Công ty vận tải hàng hóa Hà Nội trực thuộc Sở giao thông Vận tải Hà Nội. Tiền thân Công ty vận tải hàng hóa Hà Nội là hai đơn vị: Xí nghiệp công tư hợp doanh ôtô số 2 và Xí nghiệp công tư hợp doanh ôtô số 3.

Công ty vận tải hàng hóa Hà Nội chuyển thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội theo Quyết định 2480/QĐ-UB ngày 16/6/1999.

Giữa năm 2004 công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội trở thành thành viên của Tổng công ty Vận tải Hà Nội trong mô hình công ty mẹ - công ty con. Mô hình quản lý phần vốn mang tính Nhà nước được chuyển hóa sang mô hình mới.

Cũng trong ngày 16/12/2016, 45,6 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (VCP) cũng sẽ giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 17.000 đồng/CP.

CTCP Thủy điện Cửa Đạt được thành lập để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt với tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng, thông qua Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ. ngày 12 tháng 07 năm 2010, CTCP Thủy điện Cửa Đạt đã chính thức được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex, tên viết tắt là Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

  • Tin mới
  • Tin khác