Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 32,5 tỷ USD

2016-12-26 21:03:00.0 - VietStock
Năm 2017, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 2,5-2,8%, giá trị sản xuất tăng 3,0-3,2%, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 32 – 32,5 tỷ USD.

Đây là nhưng mục tiêu được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường công bố tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 do Bộ này tổ chức sáng nay (26/12), tại Hà Nội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, năm 2017 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2016 – 2020 trong bối cảnh những khó khăn thách thức được dự báo vẫn chưa giảm so với năm 2016.

“Toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2016-2020 là xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất."

Ngành nông nghiệp sẽ hướng đến áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu.

"Mặt khác, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường,” Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên trong năm 2017, lãnh đạo ngành cho biết sẽ tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng rà soát tập trung 3 nhóm sản phẩm gồm nhóm sản phẩm quốc gia, nhóm sản chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm vùng miền.

Đối với nhóm sản phẩm quốc gia là những sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên và thịt lợn. Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm xác định nhóm sản phẩm này; quy hoạch xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ chức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng khoa học công nghệ.

Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh/thành phố sẽ do các địa phương căn cứ lợi thế và điều kiện cụ thể, lựa chọn nhóm sản phẩm này để quy hoạch và đầu tư theo hướng như đối với nhóm sản phẩm quốc gia nhưng quy mô cấp địa phương.

Nhóm sản phẩm vùng/miền là những đặc sản nhưng có quy mô nhỏ. Nhóm sản phẩm này sẽ được xây dựng và phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã theo mô hình “Mỗi làng, xã một sản phẩm.”...

http://www.vietnamplus.vn/nganh-nong-nghiep-dat-muc-tieu-dat-kim-ngach-xuat-khau-325-ty-usd/422605.vnp

  • Tin mới
  • Tin khác