Mỹ siết chặt thủy sản nhập khẩu

2017-01-13 11:41:00.0 - VietStock
Theo tin từ Bộ Công Thương, Cục Nghề cá biển Quốc gia của NOAA sẽ ban hành Chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu để kiểm soát các hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), đồng thời ngăn ngừa gian lận thủy sản nhập khẩu trước khi chúng thâm nhập vào thị trường Mỹ.

Cụ thể, chương trình yêu cầu các nhà nhập khẩu khai báo thông tin và số liệu ghi chép về khai thác, cập cảng và chuỗi hành trình sản phẩm của các sản phẩm thủy sản đối với một số loài có nguy cơ cao bị khai thác bất hợp pháp và gian lận thương mại.

Với mục đích đảm bảo rằng các sản phẩm thủy sản nhập khẩu được khai thác hợp pháp và khai báo đầy đủ. Ngoài ra, chương trình cũng đảm bảo ít gây khó khăn nhất cho các bên liên quan.

Được biết, ngày 01/01/2018 là thời hạn bắt buộc cho hầu hết các loài được liệt kê trong chương trình./.

  • Tin mới
  • Tin khác