Mức giá bán buôn điện bình quân tại Hà Nội tăng nhẹ đạt 1,403 đồng/kWh

2016-11-09 11:21:00.0 - VietStock
Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) vừa báo cáo về việc thực hiện khung giá bán buôn điện cho các Tổng công ty Điện lực năm 2015 và 2016. Theo đó, mức giá bán buôn điện bình quân tại Hà Nội là 1,403.2 đồng/kWh.

Cụ thể, đối với năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt giá bán buôn điện năm 2015 cho Tổng công ty điện lực TP Hà Nội với mức giá bán buôn điện bình quân là 1,347.1 đồng/kWh. Năm 2015, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho EVN Hà Nội thực hiện là 1,343.7 đồng/kWh. Cả hai mức giá bán buôn điện kế hoạch và thực hiện của EVN cho EVN Hà Nội đều nằm trong khung giá của Bộ Công Thuơng đã quy định (tối thiểu là 1,317 đồng/kWh và tối đa là 1,368 đồng/kWh).

Đến năm 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng cho EVN Hà Nội, theo đó mức giá bán buôn điện bình quân năm nay là 1,403.2 đồng/kWh. Mức giá bán buôn điện trên đã nằm trong khung giá của Bộ Công Thuơng quy định (tối thiểu là 1,360 đồng/kWh và tối đa là 1,422 đồng/kWh)./.

  • Tin mới
  • Tin khác