Lịch thực hiện quyền từ ngày 8/12 - 19/12: COM trả cổ tức 40% bằng tiền

2016-12-07 16:21:00.0 - NDH
(NDH) Ước tính có khoảng 15 công ty sẽ thực hiện chia cổ tức hoặc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu, trả cổ phiếu thưởng từ ngày 8/12 - 19/12/2016.

Theo danh sách sơ bộ các công ty có lịch thực hiện quyền chia cổ tức và phát hành cổ phiếu từ ngày 8/12 - 19/12/2016, COM sẽ là công ty trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất đợt này với tỷ lệ 40%.

Trong đợt này, không có doanh nghiệp nào trả cổ tức bằng cổ phiếu, trong khi đó, bên cạnh cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30,3%, LDP còn trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1. Tương tự, VCC trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8% và trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1.

  • Tin mới
  • Tin khác