Lịch thực hiện quyền từ 22/12/2016 đến 4/1/2017: DSN trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 36%

2016-12-21 10:13:00.0 - NDH
(NDH) Ước tính sẽ chỉ có 4 doanh nghiệp thực hiện trả cổ tức bằng tiền từ ngày 22/12/2016 đến 4/1/2017.

Theo danh sách sơ bộ các công ty có lịch thực hiện quyền chia cổ tức và phát hành cổ phiếu từ ngày 22/12/2016 đến 4/1/2017, DSN là công ty trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất đợt này với tỷ lệ 36%.

Trong đợt này chỉ có khoảng 4 công ty thực hiện quyền và đều là trả cổ tức bằng tiền mặt.

  • Tin mới
  • Tin khác