Kiểm toán viên nội bộ vẫn tác nghiệp thủ công

2016-12-07 09:13:00.0 - ĐTCK
(ĐTCK) Theo một khảo sát nhanh của nhà cung cấp phần mềm Wolter Kluwer với gần 100 kiểm toán viên nội bộ từ các doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng trong nước mới đây cho thấy, 76% kiểm toán viên nội bộ vẫn tác nghiệp một cách thủ công, chỉ sử dụng phần mềm văn phòng như Exell trong quản lý số liệu.

Kiểm toán nội bộ có vai trò phát hiện sớm rủi ro trong hệ thống doanh nghiệp, rà soát các quy trình để đảm bảo vận hành đúng theo các nguyên tắc quản trị…

Tại các nước phát triển, việc xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ rất được các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm.

Tại Việt Nam, ngoài các tổ chức tín dụng và công ty bảo hiểm phải có bộ phận kiểm toán theo quy định, số doanh nghiệp xây dựng được bộ phận kiểm toán nội bộ không nhiều.

Việc ứng dụng các phần mềm văn phòng như Word, Exell, các phần mềm cho phép người dùng dễ dàng hiệu chỉnh số liệu, theo bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Giám đốc Dịch vụ Quản lý rủi ro công nghệ thông tin, Công ty Kiểm toán PwC Việt Nam, không thể đảm bảo tính minh bạch của thông tin, hiệu quả của kiểm toán nội bộ bởi rủi ro số liệu bị thay đổi là rất lớn. 

Hằng Phương
  • Tin mới
  • Tin khác