Hơn 7,200 tỷ đồng đã được giải ngân cho các dự án giao thông

2016-12-05 22:30:00.0 - VietStock
Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch Đầu tư, tổng số kế hoạch vốn  trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2016 Bộ GTVT được giao 24,612 tỷ đồng, bao gồm hơn 9,692 tỷ đồng kế hoạch năm 2015 kéo dài và 14,920 tỷ đồng kế hoạch năm 2016. Đến nay, Bộ GTVT đã giải ngân được hơn 7,215 tỷ đồng (đạt 29.3%), gồm 3,348 tỷ đồng kế hoạch năm 2015 kéo dài (34.5%) và hơn 3,867 tỷ đồng kế hoạch năm 2016 (26%).

Theo kế hoạch đã được giao, có 08 Ban QLDA gồm: 1, 6, 7, 85, An toàn giao thông, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Hàng hải được giao kế hoạch TPCP trong năm 2016 chiếm tỷ trọng gần 70% mức vốn kế hoạch TPCP được giao cho cả Bộ GTVT. Việc tăng tốc độ giải ngân các dự án vốn TPCP của các đơn vị này sẽ có tác động lớn nhất tới tiến độ giải ngân vốn TPCP của cả Bộ trong năm 2016.

Tuy nhiên, tính đến nay, hầu hết các đơn vị chưa giải ngân đạt mức vốn đã đăng ký, giá trị phải giải ngân còn lại từ nay tới cuối năm tính theo số đăng ký vẫn còn rất lớn, khoảng 7,456 tỷ đồng (trong đó kế hoạch 2015 kéo dài là 4,286 tỷ đồng, kế hoạch năm 2016 là 3,170 tỷ đồng).

Trong khi đó, hạn giải ngân kế hoạch 2015 kéo dài là 31/12/2016, hạn giải ngân kế hoạch năm 2016 là 31/01/2017 (theo quy định của Luật Đầu tư công hạn giải ngân KH2016 có thể được kéo dài đến 31/10/2017 tuy nhiên Chính phủ yêu cầu giải ngân hết kế hoạch được giao trong tháng 01/2017)./.

  • Tin mới
  • Tin khác