Hà Nội chi gần 899 tỷ đồng bổ sung cải cách tiền lương năm 2016

2016-12-06 09:59:00.0 - VietStock
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6647/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.

Theo quyết định, trích 898.7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 của ngân sách cấp thành phố bổ sung cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 và Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

Trong đó: Các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể 76.5 tỷ đồng; các quận, huyện, thị xã 822.2 tỷ đồng đồng.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã được bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, đúng chế độ và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng hết được chuyển sang kỳ sau để tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, không được sử dụng cho các mục đích khác./.

  • Tin mới
  • Tin khác