Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ 90 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin

2016-12-19 10:49:00.0 - VietStock
Trong nội dung Công văn số 7147/UBND-KGVX ban hành ngày 15/12, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đăng ký sử dụng ngân sách trung ương cho Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Công văn nêu rõ, căn cứ nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 và nghị định của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung. Thực hiện công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020… UBND TP Hà Nội đăng ký sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 để thực hiện đầu tư dự án “Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội”.

Theo đó, nội dung hỗ trợ gồm xây dựng hạ tầng khu nghiên cứu và phát triển (R&D) trên ô đất CN3 thuộc dự án tổng thể Khu Công nghệ thông tin tập trung Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội; tiến độ thực hiện trong năm 2017-2018; kinh phí đề xuất đăng ký vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương hỗ trợ 90 tỷ đồng./.

  • Tin mới
  • Tin khác