Gia hạn thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử

2016-12-23 11:08:00.0 - VietStock
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2660/QĐ-BTC về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Như vậy, từ ngày 01/01/2017, việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và Hà Nội sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản thay thế; thay vì phải dừng lại từ ngày 31/12/2016 như quy định trước đó.

Để được thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải được cấp mã số thuế và đang hoạt động; có chứng thư số theo quy định của pháp luật, chứng thư số phải có thông tin mã số thuế của doanh nghiệp và đang còn hiệu lực; hoạt động ở địa bàn có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 cho đến khi có văn bản thay thế./.

* Tài liệu đính kèm:

2660.pdf

  • Tin mới
  • Tin khác