EVN tiếp tục tạm dừng mua điện Trung Quốc trong tháng 10

2016-11-08 21:42:00.0 - VietStock
Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có báo cáo về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10/2016.

Theo đó, trong tháng 10 năm 2016, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 15.78 tỷ kWh, bình quân ngày đạt 509 triệu kWh. Sản lượng và công suất cao nhất đạt 535.9 triệu kWh (ngày 4/10) và 2,.495 MW (ngày 21/10). Lũy kế 10 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 152.5 tỷ kWh, tăng 11.89% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng ước đạt 15.43 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2016, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 147.72 tỷ kWh, tăng 11.1% so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm thủy điện chiếm 35.45%, nhiệt điện than chiếm 37.05%, tua-bin khí chiếm 26.04%, nhiệt điện dầu chiếm 0.76%, nhập khẩu chiếm 0.79%. Đặc biệt, trong tháng 10/2016 EVN tiếp tục tạm dừng mua điện Trung Quốc.

Cũng trong tháng 10/2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 13.7 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 132.55 tỷ kWh, tăng 11.34% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11.42%.

Tháng 11/2016, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt bình quân 516 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 28.720 MW. Công suất khả dụng của hệ thống điện quốc gia khoảng từ 30,000 - 32,000 MW./.

  • Tin mới
  • Tin khác