Dòng vốn ngoại giảm mạnh tại TPHCM

2016-11-25 15:00:00.0 - VietStock
Từ đầu năm đến ngày 15/11, đã có 719 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký đạt 829 triệu. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 156 dự án với 513.9 triệu USD. Tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư đến ngày 15/11 đạt 1,342.9 triệu USD (cùng kỳ năm trước đạt 3,152.4 triệu USD).

* TPHCM: Vốn đầu tư nước ngoài đầu năm giảm mạnh

Chia theo hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 576 dự án, vốn đầu tư đạt 673.6 triệu USD; liên doanh 136 dự án, vốn đầu tư 147.6 triệu USD; hợp đồng hợp tác kinh doanh 7 dự án, vốn đầu tư 7.9 triệu USD. Chia theo lĩnh vực đầu tư: hoạt động kinh doanh bất động sản ở vị trí dẫn đầu với 21 dự án, vốn đầu tư đạt 326.8 triệu USD, chiếm 39.4% tổng vốn cấp mới; kế đến là ngành thương nghiệp 277 dự án, vốn đầu tư đạt 245.9 triệu USD (chiếm 29.7%); công nghiệp chế biến, chế tạo 36 dự án, vốn đầu tư 87 triệu USD (chiếm 10.5%); thông tin và truyền thông 106 dự án, vốn đầu tư 56.7 triệu USD (chiếm 6.8%); hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ 144 dự án, vốn đầu tư 28.5 triệu USD; dịch vụ lưu trú và ăn uống 24 dự án, vốn đầu tư đạt 26.8 triệu USD; xây dựng 29 dự án, vốn đầu tư đạt 24.5 triệu USD…

Chia theo đối tác đầu tư: có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư, trong đó Đài Loan 22 dự án, vốn đầu tư đạt 260.2 triệu USD (chiếm 31.4%); Nhật Bản 114 dự án, vốn đầu tư đạt 130.7 triệu USD (chiếm 15.8%); Singapore 117 dự án, vốn đầu tư đạt 107 triệu USD (chiếm 12.9%); British Virgin Islands 16 dự án, vốn đầu tư 78.3 triệu USD (chiếm 9.5%); Hàn Quốc 133 dự án, vốn đầu tư 64 triệu USD; Cayman Islands 4 dự án, vốn đầu tư 44.9 triệu USD; Malaysia 24 dự án, vốn đầu tư 37.9 triệu USD…

Dự án giải thể, chuyển trụ sở đi tỉnh, thành phố khác hoặc đề nghị chấm dứt hoạt động với 82 dự án, vốn đầu tư 88.7 triệu USD.

Được biết, vốn đầu tư nước ngoài đã bắt đầu "rục rịch" giảm mạnh từ hồi đầu năm. Cụ thể, theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, tính từ đầu năm 2016 đến giữa tháng 2, tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cam kết mới và tăng thêm vào thành phố chỉ đạt 225.4 triệu đô la Mỹ, giảm đến 55.5% so với cùng kỳ năm ngoái./.

* Tài liệu đính kèm

BCTH_T11-2016.pdf

  • Tin mới
  • Tin khác