Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài sắp lên UpCOM

2016-12-07 15:50:00.0 - NDH
(NDH) Kể từ ngày 14/12/2016, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán NAS.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo ngày 15/12/2016 sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để lập Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán NAS của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (Nasco) phục vụ cho việc nộp hồ sơ đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kể từ ngày 14/12/2016, VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán NAS theo quy định tại Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-UBCK ngày 31/01/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài và VSD.

NAS hiện có vốn điều lệ hơn 83,15 tỷ đồng. NAS là một doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức rất cao. Năm 2014, công ty trả cổ tức lên tới 104%, năm 2015 là 100%.

  • Tin mới
  • Tin khác