Đảm bảo giao thông hợp lý, an toàn tại khu vực Cầu chữ Y

2016-12-21 16:02:00.0 - VietStock
UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương tổ chức lại giao thông hợp lý hơn, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn tại khu vực Cầu chữ Y.

Đồng thời triển khai việc lắp đặt dải phân cách để chấm dứt tình trạng rẽ trái trái phép gây kẹt xe tại khu vực; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND TP trong tháng 12/2016.

Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và UBND các quận-huyện khẩn trương nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND TP về các chính sách quản lý về nhà, đất trong khu vực quy hoạch nhằm hạn chế gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch.

  • Tin mới
  • Tin khác