Công bố quyết định nhân sự 3 Vụ, Cục chia tách, thành lập mới

2016-12-14 08:04:00.0 - VietStock
Sáng 13/12, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức Lễ trao quyết định nhân sự cho 3 Vụ, Cục chia tách, thành lập mới là Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ

Dự buổi lễ có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm VPCP; Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VPCP cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP.

 

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Anh Tiến, sau khi Chính phủ mới được Quốc hội bầu và Thủ tướng phê chuẩn các thành viên Chính phủ, VPCP đã tích cực tham mưu, trình Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ và Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPCP.

Theo Nghị định số 150/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 15/12/2016, Vụ Kinh tế ngành (VPCP) chia tách thành 2 Vụ là Vụ Công nghiệp và Vụ Nông nghiệp. Bên cạnh đó, thành lập Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc VPCP.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Anh Tiến đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cụ thể, về nhân sự Vụ Công nghiệp, VPCP có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Điệp, nguyên Vụ trưởng Vụ kinh tế ngành, giữ chức vụ trưởng Vụ Công Nghiệp; các ông Trần Văn Đương, Nguyễn Việt Hồng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp.

Về nhân sự Vụ Nông nghiệp, VPCP có quyết định giao quyền Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp đối với ông Vũ Tiến Đạt, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành.

Về nhân sự Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Hải Phan, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp về công tác tại VPCP và giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP; bà Đỗ Thái Hà, các ông: Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Nguyên Dũng, Nguyễn Duy Hoàng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp về công tác tại VPCP và giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP...

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Cong-bo-quyet-dinh-nhan-su-3-Vu-Cuc-chia-tach-thanh-lap-moi/201612/20499.vgp

  • Tin mới
  • Tin khác