Công bố kết quả khắc phục những vi phạm của Formosa

2016-11-11 11:07:00.0 - VietStock
Mới đây, Bộ TN&MT đã có thông báo cụ thể về kết quả khắc phục các tồn tại, vi phạm về bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh Miền Trung.

Cụ thể, về kết quả khắc phục tồn tại và vi phạm, Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã hoàn thành việc chuyển 500 triệu USD bồi thường thiệt hại cho Chính phủ Việt Nam. Đến nay, FHS đã cải thiện, vận hành hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt quy chuẩn cho phép.

Đến cuối tháng 10/2016, các hạng mục công trình xử lý nước thải, khí thải phục vụ Lò cao số 1 của FHS đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng chuẩn kỹ thuật về nước thải và quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trong giai đoạn này.

Hiện nay FHS đã điều chỉnh, hoàn thiện quy trình vận hành liều lượng hóa chất sử dụng và bổ sung thêm hóa chất khử màu, khử Xyanua. FHS cũng đã ngừng chuyển chất thải rắn thông thường là tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao, hóa chất thải cho các đơn vị không có chức năng xử lý.

Trên cở sở kết quả trên, Bộ TN&MT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nội dung như sau: Yêu cầu, phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra đột xuất, thực hiện công tác bảo vệ môi trường của FHS; kiến nghị giao UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm xem xét thẩm định phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường và bổ sung của FHS.

Đồng thời, giao Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật tái chế, tái sử dụng tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao làm vật liệu xây dựng; Giao Bộ Công Thương, Bộ KH&CN, Bộ TN&MT các cơ quan khoa học liên quan đánh giá công nghệ làm nguội than cốc từ ướt sang khô của Formosa.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cần phải phối hợp với các bộ, ngành rà soát thiết kế tổ hợp gang thép đã được thẩm định. Bộ TN&MT sẽ yêu cầu FHS thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường theo tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế./.

* Tài liệu đính kèm:

thong tin bao chi ngay 10 thang 11 (1).PDF

  • Tin mới
  • Tin khác