Còn nhiều điểm cần làm rõ về cơ quan quản lý vốn nhà nước

2016-12-09 08:48:00.0 - ĐTCK
(ĐTCK) Sáng 7/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan cho ý kiến về việc thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng đề án thành lập cơ quan này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý, đề án cần thể hiện rõ các nội dung về sự cần thiết và căn cứ thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, lưu ý tới việc dự báo cho giai đoạn sau năm 2020 khi số lượng DNNN sẽ giảm, chỉ tập trung vào những lĩnh vực then chốt: quốc phòng, an ninh, lĩnh vực mà tư nhân không muốn làm hoặc không có khả năng làm và theo xu hướng vai trò của DNNN được nâng lên và hiệu quả tốt hơn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ hơn trong Đề án về 5 chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước được quy định trong Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Với mục tiêu của Đề án này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu làm nổi bật được việc tập trung thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp thay vì cách làm phân tán như hiện nay. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ phải làm rõ cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy và tài chính của cơ quan này ngay trong đề án.

Đi kèm với đó là rà soát các văn bản pháp luật, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, xóa bỏ các văn bản quy định về đại diện chủ sở hữu nhà nước không còn phù hợp.

Đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau như tên gọi, mô hình tổ chức, phạm vi quản lý và lộ trình chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích sâu các phương án để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, sẽ sớm hoàn thiện đề án trong tuần sau để sớm báo cáo Chính phủ cho ý kiến, trước khi trình lên Bộ Chính trị thảo luận.

Anh Việt
  • Tin mới
  • Tin khác