Chấm dứt hoạt động Công ty đa cấp Liên minh tiêu dùng Việt Nam

2017-01-13 17:25:00.0 - VietStock
Cục Quản lý cạnh tranh vừa có thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Liên minh tiêu dùng Việt Nam có trụ sở chính tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Với lý do chấm dứt là doanh nghiệp này bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt từ ngày 04/11/2016.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Công ty CP Liên minh tiêu dùng Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật./.

  • Tin mới
  • Tin khác