Bộ GTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ

2016-12-23 10:12:00.0 - VietStock
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Theo đó, mức giá tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ đường bộ là mức thu tối đa quy định cho từng nhóm phương tiện (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức giá tối đa tháng là mức thu tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện tham gia giao thông qua trạm trong thời gian 30 ngày. Mức giá tối đa tháng được tính bằng 30 lần mức giá tối đa cho một lần sử dụng.

Mức giá tối đa quý là mức thu tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ khi phương tiện tham gia giao thông qua trạm trong thời gian 90 ngày. Mức giá tối đa quý được tính bằng 3 lần mức giá tối đa tháng và chiết khấu 10%.

Khi các yếu tố hình thành giá trong nước có biến động ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án thì sẽ được Bộ Giao thông vận tải xem xét, điều chỉnh mức giá tối đa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về giá.

Cụ thể, mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ theo lượt là: 52,000 đồng/vé/lượt đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng; 70,000 đồng/vé/lượt đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; 87,000 đồng/vé/lượt đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; 140,000 đồng/vé/lượt đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet; 200,000 đồng/vé/lượt đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet.

Đối với dịch vụ sử dụng đường bộ theo chặng, mức giá tối đa là 2,100 đồng/km đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng; 3,000 đồng/km đối với xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn; 4,400 đồng/km đối với xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn; 8,000 đồng/km đối với xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet; 12,000 đồng/km đối với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet.

Được biết, Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017./.

* Tài liệu đính kèm:

thong-tu-35.doc

  • Tin mới
  • Tin khác