Bộ Công thương thay đổi điều kiện đầu tư kinh doanh một số lĩnh vực

2016-12-08 11:02:00.0 - VietStock
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cụ thể, đối với lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, bãi bỏ một số điều khoản về kinh doanh, xuất khẩu than như quy định về điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than. Đối với lĩnh vực phân bón, bãi bỏ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

Đáng chú ý, đối với lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương, Thông tư 27 nêu rõ, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm không áp dụng đối với: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Đồng thời, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm không áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Ngoài ra, Thông tư này còn bãi bỏ Thông tư số 54/2014/TT-BCT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến./.

* Tài liệu đính kèm

_27.pdf

  • Tin mới
  • Tin khác