Bộ Công thương thẳng tay xóa bỏ 15 thủ tục hành chính

2016-12-14 08:02:00.0 - VietStock
Theo Bộ Công Thương, đã có 15 thủ tục hành chính được bãi bỏ và 108 thủ tục hành chính đơn giản hóa vừa được phê duyệt.

Cụ thể, về lĩnh vực kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu, bãi bỏ thủ tục cấp xác nhận kê khai nhập khẩu thép, cấp quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm chất lượng thép, cấp thông báo chấp thuận đồng ý áp dụng hình thức kiểm tra giảm của Bộ Công Thương, …

Hay tại lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu tiến hành giảm thời gian cấp phép từ 20 ngày xuống 15 ngày đối với cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, thời gian yêu cầu bổ sung hồ sơ từ 7 ngày xuống 3 ngày đồng thời đơn giản hóa điều kiện sản xuất rượu công nghiệp.

Đáng chú ý, Bộ đã bỏ TTHC “Chỉ định cơ sở Đào tạo viên bán hàng đa cấp” đối với lĩnh vực cạnh tranh.

Ngoài ra, Bộ cũng tiến hành đơn giản hóa thủ tục hành chính tại một số lĩnh vực. Đơn cử tại lĩnh vực thương mại quốc tế thì doanh nghiệp FDI sẽ không phải làm thủ tục xin quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, cùng với đó quyền phân phối bán buôn chỉ giới hạn trong phạm vi một số ngành hàng nhất định thuộc danh mục do Bộ Công Thương ban hành, …/. 

* Tài liệu đính kèm

Phu luc Quyet dinh 4846 phe duyet Phuong an don gian hoa 2017.doc

QD 4846 BCT.pdf

  • Tin mới
  • Tin khác