Bộ Công thương sẽ cắt giảm 123 thủ tục hành chính

2016-12-16 07:22:00.0 - ĐTCK
(ĐTCK) Bộ Công thương vừa có Quyết định số 4846/QĐ-BCT phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2017.

Theo đó, sẽ tiến hành rà soát bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương, tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số thủ tục hành chính hiện hành của Bộ.

Các lĩnh vực sẽ cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục gồm: kiểm tra chất lượng thép sản xuất, nhập khẩu; thương mại quốc tế; công nghiệp nặng; kinh doanh phân bón, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hóa chất; điện lực; sản xuất - kinh doanh thuốc lá, kinh doanh khí, năng lượng; an toàn thực phẩm; sản xuất - kinh doanh rượu, kinh doanh xăng dầu; xuất nhập khẩu…

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh khí và sản xuất - kinh doanh rượu có số thủ tục cắt giảm và đơn giản hóa nhiều nhất, lần lượt là 18 và 19 thủ tục.

 

Mai Phương
  • Tin mới
  • Tin khác