Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo xử lý loạt dự án kém hiệu quả

2016-12-21 11:17:00.0 - VietStock
Thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 14/12/2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các vấn tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành Công Thương. Trong Tổ công tác đặc biệt này, người đứng đầu ngành Công Thương giữ vai trò Trưởng ban.

* Xử lý tồn tại, yếu kém của 12 nhà máy, dự án lớn

Cụ thể, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án lớn ở một số Tập đoàn, Tổng công ty thuộc ngành Công Thương; đánh giá nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ, kém hiệu quả của các dự án; xác định vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai dự án.

Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết luận; kiến nghị các phương án giải quyết cụ thể đối với từng dự án để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện. 

Được biết, Ban Chỉ đạo có 16 thành viên bao gồm Tổ Giúp việc gồm lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế và cán  bộ của các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo. /.

  • Tin mới
  • Tin khác