Bộ Công Thương: Xóa bỏ, đơn giản hóa hàng loạt thủ tục

2016-12-13 09:16:00.0 - VietStock
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định về việc phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước năm 2017. Trong đó, Bộ bãi bỏ 15 thủ tục hàng chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Theo đó, một số quyết định cụ thể của Bộ đã được các đơn vị khẩn trương triển khai như:

  • Ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12/10/2016 bãi bỏ việc kiểm tra formaldehyte và amin thơm đối với hàng dệt may
  • Sửa đổi Danh mục sản phẩm, hàng hóa có nguy cơ gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
  • Sửa đổi quy định về dán nhãn năng lượng; Sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục khai báo hóa chất ...

Được biết, Bộ Công Thương đã bãi bỏ 15 TTHC, đơn giản hóa 108 TTHC trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (tương đương với đơn giản hóa 27.8% tổng số TTHC hiện có của Bộ Công Thương) nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp khi tiếp cận TTHC của Bộ Công Thương./.

  • Tin mới
  • Tin khác