Bảo hiểm Viễn Đông bị phạt 80 triệu đồng do chào bán CP riêng lẻ nhưng không đăng ký

2016-12-16 08:22:00.0 - NDH
(NDH) CTCP Bảo hiểm Viễn Đông đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cá nhân để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng nhưng không gửi hồ sơ đăng ký tới UBCKNN.

Ngày 13/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1393/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Bảo hiểm Viễn Đông.

Theo đó, CTCP Bảo hiểm Viễn Đông bị phạt 80 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính là thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Cụ thể, CTCP Bảo hiểm Viễn Đông đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cá nhân để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng nhưng không gửi hồ sơ đăng ký tới UBCKNN.

Cùng ngày, UBCKNN cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Armephaco với số tiền 40 triệu đồng do Công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.

  • Tin mới
  • Tin khác