Ban Hội thẩm WTO ủng hộ 7/15 khiếu kiện của Trung Quốc về điều tra CBPG

2016-11-01 18:02:00.0 - VietStock
Mới đây, Ban Hội thẩm WTO đã ban hành báo cáo cuối cùng trong vụ việc Trung Quốc kiện Hoa Kỳ liên quan đến các biện pháp áp dụng trong điều tra chống bán phá giá đối với Trung Quốc, trong đó ủng hộ 7/15 khiếu kiện của Trung Quốc.

Cụ thể, đối với các khiếu kiện về phương pháp so sánh W-T, Ban Hội thẩm đã ủng hộ Trung Quốcvà cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm Điều 2.4.2 của Hiệp định Chống bán phá giá. 

Với các lý do được đưa ra là trong quá trình tìm kiếm để xác định một mẫu phù hợp của giá xuất khẩu trong các giao dịch và khoảng thời gian mua bán khác nhau, DOC đã không tính tới giá xuất khẩu của tất cả các giao dịch hoặc trong tất cả các khoảng thời gian mua bán; Hoa Kỳ đã không giải thích được tại sao phương pháp T-T lại không thể tính toán một cách hợp lý các khác biệt đáng kể của các giá xuất khẩu có liên quan...

Tuy nhiên, Ban Hội thẩm cũng không ủng hộ Trung Quốc ở vấn đề Trung Quốc cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã không tìm ra được một mẫu giá xuất khẩu trong đó có sự khác biệt đáng kể.

Đối với các khiếu kiện về chính sách thuế suất toàn quốc, Ban Hội thẩm WTO ủng hộ Trung Quốc và cho rằng chính sách thuế suất toàn quốc là vi phạm mang tính quy định Hiệp định Chống bán phá giá.

Bên cạnh đó, Ban Hội thẩm không đưa ra kết luận đối với cáo buộc của Trung Quốc về việc chính sách thuế suất toàn quốc vi phạm Điều 9.4 Hiệp định Chống bán phá giá khi áp dụng điều kiện bổ sung đối với quyền được nhận thuế suất riêng của các nhà xuất khẩu của nước có nền kinh tế phi thị trường, do vấn đề này đã được kết luận trong các vụ việc khác.

Đối với các khiếu kiện về  việc sử dụng các thông tin có sẵn bất lợi, Trung Quốc đã không chứng minh được rằng các cáo buộc về việc sử dụng thông tin có sẵn bất lợi đã tạo thành một quy chuẩn áp dụng chung trong tương lai, do đó Ban Hội thẩm cho rằng không cần thiết phải xem xét đến các khiếu kiện của Trung Quốc về nội dung này./.    

  • Tin mới
  • Tin khác