[Video] Tọa đàm NDH Talk 02

2016-11-17 16:44:00.0 - NDH
(NDH) Tọa đàm NDH Talk 02 chủ đề "Thị trường chứng khoán 20 năm và bước chuyển của dòng vốn ngoại". Người điều phối: Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Sài Gòn (SSI).
(NDH) Vị thế độc quyền và mô hình tăng trưởng rủi ro thấp, cổ phiếu ACV là lựa chọn đầu tư rất hấp dẫn. Rủi ro tỷ giá là một yêu tố cần cân nhắc với mức dư nợ bằng Yên hiện tại, tuy vậy rủi ro này sẽ giảm nhẹ theo thời gian khi công ty mở rộng nguồn huy động vốn.
  • Tin mới
  • Tin khác