Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba (VTJ: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá