Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm