Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản