Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh (RHN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp