Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản