Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: OTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí