Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm