Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên (TNY: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu